facebook twitter youtube instagram

23a. Mostra

Localitats a 10 €!

Les obres seleccionades per la 23a. Mostra són:

L’agost es publicaran les obres seleccionades i el Jurat d’aquesta 23a. edició.