facebook twitter youtube instagram

Fitxa Tècnica

LLUMS

20 projectors tipus PC de 1000 watts. DTS Scene
3 projectors tipus PC de 500 watts
14 projectors tipus PAR-64 de 1000 watts (amb 14 làmpades c.p 62 núm. 5)
36 canals de dimmer (+ caixetí a 380V amb regleta de conexió a cable pelat per ampliar 12 canals si la companyia porta els dimmers i el cablejat necessari per conectar els dimmers a la regleta del teatre)
4 retalls ETC 750W
4 simètrics 500W
8 simètrics 1000W
5 Peanyes
1 Taula Pro Light SRC-146 – 24 Canals DMX
1 Taula Piccolo 24 SUB -96 Canals

(Nota: Consultar el material disponible amb el tècnic de la sala, ja que és compartit amb altres programacions del teatre).

SO

1 Taula Yamaha 01-V96 (amb 16 entrades analògiques (12 XLR /TR Micro/ Línea + 4 Línies TR), Sortida estèreo XLR balancejada, 2 sortides de monitors TRS balancejades, 4 Sortides Omni TRS balancejades).
1 Control sondcraft EFX8. (8 canals de micro i 2 canals de línia stereo).
1 CD Doble Stage Line 262DJ (amb Autopause).
1 Sistema d’amplificació de 200 watts.
1 Micròfon de mà SHURE M58.
3 peu de micròfon.
2 monitors auto amplificats (lincats a un o dos auxiliars)

Disposem d’una PANTALLA DE CINEMA (5’60m x 3m).

 

PLANOLS