PREMSA

________________________________

DOSSIER A PESCAR!

FOTOS

________________________________

DOSSIER LA MAGIA DE EUGENIO

________________________________

NdP MOSTRA

Graella Seleccionats

Fotos Mostra

Fitxa Completa Espectacles Mostra

Video Teaser Recull Espectacles

facebook twitter youtube instagram

Organització

La nostra ciutat

Barcelona és una de les capitals europees de major oferta cultural i artística. La iniciativa i la creativitat que caracteritzen la gestió i la producció cultural són conseqüència d’un impuls comú que implica a Institucions, promotors privats i patrocinadors que, conjuntament, fan de la cultura i de l’espectacle un element central de la vida diària i del desenvolupament econòmic de la ciutat. Aquesta vocació col·lectiva afecta a un alt percentatge de la població i fa que la demanda d’espais per a la realització d’aquestes activitats constitueixi un element necessari que Artípolis pretén cobrir de forma parcial, permanent i progressiva.

El descrit fins a ara pot configurar els espais culturals com projecció per a la iniciativa privada, encara que per les especials característiques d’aquestes activitats, és imprescindible la col·laboració de les institucions públiques i de normatives legals, com l’esponsorització i el patrocini, que contribueixin a facilitar la intervenció de la iniciativa privada en una tasca de clar contingut social.

Els nostres objectius

Artípolis neix amb la intenció de promoure noves iniciatives de caràcter artístic i cultural, amb l’objectiu de crear un espai de treball, investigació, creació i promoció de tots aquells projectes de tipus personal o col·lectiu que són una realitat palpable.

Disposa d’una infrastructura tècnica i d’un equip humà que farà possible la producció i realització de diferents projectes i la col·laboració en uns altres. Esperem servir al món de la cultura i donar una sortida professional i creativa a totes aquelles persones i entitats amb un compromís clar i sincer.

Artípolis Artípolis vol trobar respostes i definir actuacions davant el nou paper que ha de jugar la cultura en el futur:

  • Apostem per la cultura, perquè vam pensar que té una gran perspectiva de futur.
  • Volem potenciar, estimular, tenir cura de la creació i el talent, perquè és l’element essencial de la cultura.
  • Mantenim la capacitat per a fusionar tradició, innovació i noves tecnologies de la comunicació.

Artípolis, pel seu caràcter socio-cultural, cerca i necessita el suport i la col·laboració tant de les institucions com del món cultural de la ciutat.

Aquest suport ho aconseguim mitjançant els següents recursos:

  • Aportacions procedents de la col·laboració amb institucions públiques en forma de subvencions.
  • Patrocinis i activitats co-finançades.
  • Ingressos generats per normativa legal (aportacions fiscalment deduïbles i règim tributari de la col·laboració empresarial), donatius i patrocinis d’empreses o persones físiques que, al seu torn, es beneficien de les corresponents deduccions fiscals.
  • Ingressos directes derivats de la programació de cursos, producció i representació d’espectacles…

Projectes socials i culturals: un compromís amb les persones

Les iniciatives d’interès socio-cultural, artístiques i educatives,  s’han convertit en l’eix fonamental del treball d’Artípolis.